Bemiddeling & Scheiden

Scheiden is niet de gemakkelijkste beslissing om te nemen, zeker niet als er kinderen zijn. Om die reden is het van cruciaal belang dat een scheidingsprocedure zo vlot mogelijk kan geregeld worden zonder al te veel nadelen voor de kinderen. Voor hen is het immers zeer belangrijk dat partijen blijven praten en overleg kunnen plegen over bepaalde beslissingen. Bij een scheiding kunnen beide partijen hun zorgen en bekommernissen kwijt. De bemiddelaar zal ook zorgen dat op deze zorgen en bekommernissen een antwoord komt zodat partijen hier een ander gevoel over kunnen creëeren. Via de bemiddelaar worden afspraken gemaakt omtrent de verdeling van de goederen, onroerende goederen, omgangsregeling voor de kinderen, financiën, en alles waar men nood aan heeft. Deze overeenkomst wordt door akkoord van beide partijen opgemaakt en gehomologeerd via de rechtbank en kan op geregelde tijdstippen of op eenzijdig verzoek opnieuw besproken worden.

Schuldtraject via bemiddeling

Hebt u vrij veel schulden maar wenst u niet in collectieve schuldbemiddeling te gaan? Dan kan een bemiddelaar voor u optreden om dadingen met schuldeisers te sluiten. De bemiddelaar probeert dan een schuldenverlaging te bekomen in de vorm van een afbetalingsplan. Op die manier blijft u over uw inkomen beschikken maar worden uw schulden afbetaald zonder de constante zorg over extra kosten door laattijdige betalingen.

Conflictoplossing via bemiddeling

Hebt u persoonlijke of zakelijke conflicten? Hebt u huurgeschillen, geschillen op de werkvloer, problemen met klanten die niet betalen of andere conflicten dan kan de bemiddelaar voor u een oplossing bieden. Met beide partijen wordt gepraat en getoetst naar de kern van het conflict. Op die manier worden er op de maat gemaakte oplossingen voorgesteld.

Overeenkomsten

U dient bepaalde afspraken in een overeenkomst te gieten maar wilt dat het waterdicht is. Dan kan u beroep doen op een bemiddelaar die alle nodige overeenkomsten voor alle materies voor u kan opstellen. Zo bent u zeker dat rechten en plichten hierin vervat zitten.

Kaico - Bemiddeling en Juridisch advies

U hebt familiale conflicten, wil uiteen gaan, bent op zoek naar een betere verblijfsregeling voor de kinderen, u hebt financiële problemen, uw bedrijf dient iemand te dagvaarden of u bent zelf gedagvaard? Kaico neemt conflicten op een positieve manier onder de loep. Want bemiddeling vermijdt de weg van lange procedures, torenhoge kosten en verzuurde relaties. Bemiddeling dijkt het conflict in, zoekt naar snelle oplossingen en zorgt voor een duurzaam resultaat.